Handelsbetingelser for webshoppen www.HouseByUs.dk

Gældende fra 1. marts 2018

Oversigt

1. Indledning
2. Bestilling af varer
3. Priser og betaling
4. Levering
5. Fortrydelsesret
6. Reklamation
7. Klager
8. Personoplysninger og cookies
9. Lovvalg
Bilag: Standard fortrydelsesformular.
 

1. Indledning

Disse handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere på denne webshop, som ejes og drives af HouseByUs ApS, CVR-nr. 27 29 23 05, Marielundvej 48B, herefter kaldet ”HouseByUs”, ”vi” eller ”os”.

Vi anbefaler, at du læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du handler på webshoppen. Du skal særligt være opmærksom på de tekster, som er fremhævet med kursiveret skrift.
 

2. Bestilling af varer

Du kan bestille online 24 timer i døgnet.

Vi bestræber os på, at bestillinger inden kl. 13:00 sendes ved førstkommende forsendelse. Du vil modtage særskilt meddelelse om afsendelse, hvoraf også vil fremgå hvordan du følger bestillingen.

Når du afgiver en ordre, sender vi en strakskvittering til dig via e-mail. Bemærk, at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at vi ikke er bundet af ordren på det tidspunkt. Endelig aftale mellem dig og HouseByUs er først indgået, når vi pr. email har bekræftet at være bundet af ordren.

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.
 

3. Priser og betaling

 Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms (25 %).

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, American Express.

Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle leveringsomkostninger være betalt, inden vi kan udsende/udlevere varen.

Betaling for bestilling sker ikke før vi har afsendt varer til dig. Først da vil beløbet blive trukket på din konto. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det du har godkendt ved købet. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Nets i krypteret form, dvs. det kun er Nets, som kan læse disse oplysninger. Vi har ikke adgang til oplysningerne.
 

4. Levering

Varer bestilt på vores webshop leveres udelukkende i Danmark (dog ikke til Grønland og Færøerne), Sverige og Norge, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Vores til enhver tid gældende fragtgebyrer er tilgængelig via vores hjemmeside eller kan oplyses på forespørgsel, og vil i øvrigt blive oplyst som en del af bestillingsproceduren inden bestilling afgives.

Forventet leveringstid er angivet på webshoppen. Medmindre andet er angivet kan det faktiske leveringstidspunkt variere med nogle dage, afhængig af den valgte speditør/leveringsform. Hvis din ordre indeholder flere varer, vil den samlede ordre altid blive leveret samlet med udgangspunkt i den vare, som har længst leveringstid.
 

5. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde købet inden for 14 dage regnet fra den dato du modtager varen, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom via almindeligt brev, e-mail eller via vores hjemmeside inden for ovennævnte frist. Du vil herefter senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes du sender pakken tilbage til os. Du kan også vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Send venligst meddelelsen om fortrydelse til følgende adresse:

HouseByUs
Marielundvej 48B, 2730 Herlev
E-mail:info@HouseByUs.dk

Vi anbefaler, at du altid anfører dit ordrenummer i meddelelsen om fortrydelse for at undgå fejl og forsinkelser.

BEMÆRK: Fortrydelsesretten gælder ikke (i) for varer som er blevet tilpasset dine personlige specifikationer, (ii) for varer hvor du har fjernet forseglingen/emballagen, og hvor varen af hensyn til sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, (iii) for_ _varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,  (iv) for varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen_ _med andre varer ved leveringen. 

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os på ovenstående adresse uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb.

Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt, og du bedes venligst vedlægge en kopi af meddelelsen om fortrydelse og/eller angive ordrenummeret på pakken.

BEMÆRK: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen var beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt samt valg af transportør mv. Det er dog sandsynligt, at returforsendelsen vil koste mindst det samme som det, du selv har betalt i webshoppen for levering (forudsat at leveringen ikke har været gratis).

Returnerede varer og emballage skal være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Hvis du ophæver købet i overensstemmelse med disse e-handelsbetingelser, refunderer vi købsprisen fratrukket eventuel værdiforringelse. Vi refunderer desuden dine oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), såfremt købet ophæves for alle de bestilte varer. Vi foretager tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

BEMÆRK: Dit krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 14-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold

 

6. Reklamation

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt du mener, at den vare, du har modtaget, er mangelfuld. Du skal indenfor ”rimelig tid” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved varen, give os besked herom på nedenstående fysiske adresse, e-mailadressen: info@HouseByUs.dk eller ved at benytte vores hjemmeside.

Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Hvis du reklamerer over en vare, skal du skriftligt beskrive manglen/fejlen og vedlægge en kopi af din faktura.

Hvis din reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan du enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, og (rimelige) fragtomkostninger refunderes til dig.

Varen sendes til:

HouseByUs ApS
Marielundvej 48B
2730 Herlev
Danmark

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse.

I tilfælde af at varen viser sig ikke at være mangelfuld, vil du blive pålagt et undersøgelsesgebyr på 250 kr.

Hvis du på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel refunderer vi ikke disse udgifter og din reklamationsret kan desuden bortfalde.

 

7. Klager

Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du skrive en e-mail til os på følgende adresse: info@HouseByUs.dk

Du kan også altid klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Find mere information via www.forbrug.dk

8. Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henvises der til persondatapolitikken, som kan tilgås viahjemmesiden.

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookie-politik, som kan tilgås via hjemmesiden.
 

9. Lovvalg

Disse e-handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.
 

Bilag: Standard fortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til HouseByUs ApS, Marielundvej 48B, 2730 Herlev, email-adresse: info@HouseByUs.dk:

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ______________________

Dato ______________________

(*) Det ikke relevante udstreges